Získaná kvalifikace: G��rtnerov�� Alena

Vyšší zdravotnická škola Příbram: Diplomovaný fyzioterapeut

Ministerstvo zdravotnictví: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Kurz: Analyse und Behandlung der Funktionskrankheiten des Bewegungssytems

Kurz: Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

Kurz: Spirální dynamika

Kurz: Reflexní terapie chodidla

Kurz: Reflexní terapie v dětské RHC

Kurz: Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova principu

Kurz: Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz

Kurz: Systém cvičení SMS - bederní páteř

Kurz: Sedativní masáž obličeje a hlavy

Osvědčení: Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

Osvědčení: Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky)

Kurz: Koncept podle Brüggera

Kurz: Projekce bolesti v pohybovém aparátu

Kurz: Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnoz

Kurz: Informační kurz Spirální dynamika

Kurz: Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie

Kurz: Funkční dynamická stabilizace a její trénink

Kurz: Projekce bolesti v pohybovém aparátu

Kurz: SMS systém cvičení

Kurz: Dětská noha - fyzioterapie a podologie

Kurz: Synergická reflexní terapie

Kurz: Moderní operativa a fyzioterapie kolenního kloubu

Workshop: Funkční trenink

Workshop: Fit v těhotenství

Workshop: Fit po porodu