Cvičení rodičů s dětmi - žabičky

Cvičení rodičů s dětmi - žabičky

HonzaCvičení je určeno pro děti od 18 měsíců do 3 let.

Cvičení rodičů s dětmi vede k všestrannému rozvoji pohybových schopností dítěte. Cvičení je zaměřeno na upevnění pohybového a smyslového vývoje dítěte a jeho všestranný rozvoj. Cílem je vytvoření kladného vztahu k pohybu.

Při hodině jsou využívány různé atraktivní pomůcky, které posílí rozvíjení hrubé i jemné motoriky a nabídnou dítěti zkušenost s novými pohybovými aktivitami. Využívání pomůcek podpoří radost, zvídavost a odvahu Vašeho dítěte. Během jednotlivých lekcí se dítě a současně i jeho rodiče seznámí s protahovacími i posilovacími cviky a zvládne nové dovednosti. Fyzioterapeut naučí rodiče prakticky využít fyzioterapeutické metody např.: míčkování, masáže, senzomotorické cvičení, cvičení na gymbalech apod. Celé cvičení je přizpůsobeno pohybovým schopnostem každého dítěte a samozřejmostí je individuální přístup s ohledem na dětskou individualitu.

Doporučujeme přijít na cvičení s předstihem tak, aby se dítě pohodlně adaptovalo na nové prostředí. Využijte prosím dětský koutek v čekárně RCR.

Cvičební jednotka je 60 minut.

Cena za kurz 10 lekcí 1500 Kč.

Pokud je to kapacitně možné, poskytujeme i možnost navštívit po předchozí dohodě v recepci nebo se cvičitelkou pouze jednu lekci. Cena této lekce je 170 Kč.